Kategorie

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:(+420) 733 154 072

Kontakt na naši zákaznickou linku

Odběr novinek

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím: internetového obchodu (přijetí objednávky elektronicky potvrzujeme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli u Vaší registrace), e-mailu, telefonicky, písemně. Přijetím objednávky uzavíráme s kupujícím Kupní smlouvu, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Kupující předáním objednávky tyto podmínky uznává a bere je na vědomí. Tyto podmínky platí pro všechny obchodní případy, není-li písemně dohodnuto jinak.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

Dodání zboží, dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem následujícím po obdržení závazné objednávky za podmínky dodání všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 - 8 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Zboží dodáváme českou poštou. K ceně zboží bude připočteno paušální poštovné ve výši

Česká pošta-obyčejné psaní, drobné zboží do výšky 2 cm  30 kč

Česká pošta doporučené psaní zboží max.do výšky 5 cm  59 kč

Česká pošta doporučený balíček-zboží do 2 kg  90 kč

Česká pošta cenný balík 115 kč

 

Při zaslání na dobírku + 45 kč

Při platbě na bankovní účet+0 kč

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Odešle dopis  mailovou poštou nebo na adresu: Galanterie, Mžany 24, 50315 Mžany s tímto textem: „Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne: přesné datum + číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu/účet "......" zboží odešle na výše zmíněnou adresu v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité ani poškozené, kompletní s originálním dokladem o koupi (faktura).

Při splnění výše uvedených podmínek prodávající vrátí peníze za zboží  bankovním převodem do 10-ti dnů od fyzického obdržení zboží od kupujícího. Při nesplnění jakékoliv výše uvedené podmínky odstoupení od smlouvy nemůže být akceptováno. Zboží bude poté vráceno na náklady kupujícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Reklamace, záruka zboží

Prodávající poskytne kupujícímu informace o nakupovaném zboží, jeho účelu použití a jeho základních užitných vlastnostech. V případě použití zboží k jinému účelu, než pro které bylo vyrobeno nebo při požadavku vyšších užitných vlastností než jsou stanoveny, nese riziko následného použití kupující.

Kupující je povinen v době převzetí zboží provést množstevní a kvalitativní přejímku a posoudit, zda se nevyskytují zjevné vady zjistitelné v okamžiku převzetí zboží. V případě zjištění odchylky při přejímce uplatní kupující neprodleně reklamaci vůči prodávajícímu. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel.Reklamační požadavek musí obsahovat: specifikaci vadné dodávky (druh zboží), odstín, číslo faktury, popis druhu vady ve zboží, určení rozsahu vady popř. reklamovaný výrobek s vadou.Kupující je povinen pozastavit reklamované výrobky pro účel posouzení a fyzické kontroly reklamace prodávajícím, nejdéle však po dobu jednoho měsíce od uplatnění písemného reklamačního nároku. V případě, že kupující uplatní reklamaci již použitých výrobků, budou prodávajícím řešeny reklamace pouze u výrobků hygienicky nezávadných, tzn.ošetřených dle doporučených ošetřovacích symbolů (např.čistě vyprané).

Prodávající se vyjádří k reklamaci ve lhůtě do jednoho měsíce od písemného uplatnění reklamačního nároku. Prodávající na základě posouzení a uznání reklamace provede buďto výměnu za bezvadné zboží nebo opravu, nebo kupující obdrží přiměřenou slevu z ceny a nebo se obě strany dohodnou na jiném způsobu řešení. Prodávajícím budou vyřizovány reklamace uplatněné nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím v případě výskytu vad. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na vady způsobené nedodržením určených pracích a ošetřovacích symbolů, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruku nelze uplatnit na zboží, které v kombinaci s dalším materiálem reagovalo a poškodilo výrobek.

Cena a platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen a to v případě výrazné inflace či při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou předáním celé částky v hotovosti za dobírku při převzetí zboží. Faktura vystavená na základě závazné objednávky mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Avšak abychom vám mohli nabídnout plnohodnotný servis, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Údaje o Vašich nákupech jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a pod. Tato data chráníme před zneužitím - jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.